Abstracte fotografie, soms niet-objectieve, experimentele, conceptuele of concrete fotografie genoemd, is een middel om een visueel beeld weer te geven dat niet direct verband houdt met de objectwereld en dat is gemaakt door het gebruik van fotografische apparatuur, processen of materialen.

Of zoals Jip en Janneke het zeggen: een andere manier van een onderwerp vastleggen op een zodanige manier dat het niet direct herkenbaar is. Vaak wordt er gesproken over abstracte vormen, lijnen en kleuren. 

Niet objectieve fotografie, dat neigt ook wel naar surrealitische fotografie.

Er zijn zekere draagvlakken en overeenkomsten.

Surrealisme, het onmogelijke en fantasie. Abstract, het niet objectieve.

Een ander draagvlak is de benadering, niets moet, alles kan.

Abstract fotografie is geen op zich staande vorm van fotografie.

Het is altijd een vorm van abstract en surrealisme.

Geen werkelijkheid, het onmogelijke en fantasie.

Deze  vorm van fotografie, het samengaan van abstractie, surrealisme, expressionisme en noncomformisme is een nieuwe stroming ;

avantgardistisch fotograferen. Ontwikkeld door Jan Spoel Fotografie.

FotoAvantGarde op Instagram ; FotoFck    @fotofck     #fotofck

Foto Avant Garde         Een nieuwe stijl in fotografie