Kamperen.

Bij het kamperen gaan een aantal dingen heel anders dan thuis.

Het eten is aangepast aan de wat eenvoudigere leefstijl en gaat het handeltje thuis in de vaatwasser, op de camping is dat handwerk, je gaat met een grote bak met vuile troep naar de afwasplaats. Dit is een speciale plaats op de camping, er wordt afgewassen, het landelijke en regionale nieuws wordt besproken en terloops worden de wereldproblemen opgelost. Er worden sociale contacten gelegd, afspraken gemaakt om een potje te gaan jeu de boulen en je krijg ook de problemen van mensen te horen, soms drama’s op kleine schaal zoals de caravan die met de verkeerde kant naar het zuiden staat, maar ook de sport komt ter sprake, dit komt omdat op de camping het afwassen tot een mannen taak is verheven. Dat het geen dagelijkse bezigheid is, is goed te zien, het duurt lang en het gebeurt niet zo goed , evenzo het B.Q. De mannen gaan dan dingen doen waar ze geen zak verstand van hebben, het in de brand steken lukt nog wel, want een pyromaantje steekt in iedere man, maar vlees braden, ze kunnen een kipfilet niet van een kotelet onderscheiden en zijn thuis nooit verder gekomen dan een ei koken, wat in de meeste gevallen ook nog mislukt, eigenlijk kunnen ze beter zich helemaal niet met koken bezighouden. Dat de vrouw zich passief opstelt is verbazend .Ze weten wat er gaat gebeuren.In de meeste gevallen is het gebruikelijk dat tijdens het B.Q. flink wordt ingenomen, wat het resultaat ook niet gunstig beïnvloed. Er zijn twee soorten eindresultaat; verbrand of rauw. Vervolgens wordt er wat van gezegd en dat eindigt in een woordenwisseling en een tijdelijke minder leuke sfeer. Tijdens het afwassen komt de vrouw soms even langs om te vertellen dat het water heet moet zijn, het schijnt dat mannen daar minder goed tegen kunnen, maar andere problemen lossen we wel even op, er moeten meer electro auto’s komen, dan is de uitstoot van co2 en fijnstof opgelost en de hoge prijs van benzine is geen probleem meer. Verder de nieuwe Nederlanders, In Groningen is het geen probleem zeggen ze, iedereen moet zich aanpassen want wij waren hier het eerst.en als je daar geen zin in hebt dan moet je niet naar het noorden emigreren. Dat het aanstellen van die Schmid bij PSV  een slechte keus was , de pvda nogal aan linkse hobbies doet, en dat bij de SP nu die kleine meid nu de scepter zwaait is wel goed. Nu Mark Rutte nog weg.Die € 1000 krijgen we toch niet meer. Als dan eindelijk alles is afgedroogd spreken we af voor morgen. Misschien lossen we morgen nog meer problemen op want we gaan B.Q. en dat kreng schoonmaken daar gaat wel even wat meer tijd in zitten.

Zwartkijker.