Dragan effect voor Photoshop

 

Laag dupliceren ( Ctrl + J )

CTRL+SHIFT+U ( om de verzadiging er uit te halen )

Ctrl + j

Ctrl + i ( om de laag om te keren )

Dubbelklik op bovenste laag

Omzetten naar slim object

Filter

Vervagen

Oppervlak vervagen ( straal 54 / drempel 137 )

Kanalen-paden-lagen

lagen

Normaal naar bedekken

Intens licht

Ctrl + g ( om de lagen in een groep te plaatsen )

Kanalen/paden/lagen

staat op doorhalen, verander naar bedekken

klik op achtergrond

Ctrl + j ( laag dupliceren )

Ctrl + shift + u ( verzadiging er uit halen )

Lagen

Vermenigvuldigen

Nieuwe aanpassingslaag

Niveaus

Uitknipmasker ( vierkantje met pijltje )

Wijzig de hooglichten naar voorkeur met de pijltjes in het histogram

Klik op groep 1

Nieuw aanpassingsfilter

Kleur opzoeken

3D opzoektabel bestand

Fallcolorslook

Nieuwe aanpassingslaag

Levendigheid -50

 

ok

 

Jullie Fotocameraatje, Jan Spoel

Mail@janspoel.nl

www.janspoel.nl

PS, Om misverstanden te voorkomen, dit is hoe ik er over denk, het staat iedereen vrij een andere mening te hebben of het oneens te zijn. Ik hoef geen gelijk te hebben maar ik heb het natuurlijk wel.