Photoshop

Landschaps foto naar herfst landschapfoto

 

Foto

afbeeldingen

modus

LAB kleur

afbeeldingen

afbeelding toepassen

Naam kanaal

optie b

bedekken uit menu overvloeien

afbeeldingen

modus

RGB kleur

 

Jullie Fotocameraatje, Jan Spoel

Mail@janspoel.nl

www.janspoel.nl

PS, Om misverstanden te voorkomen, dit is hoe ik er over denk, het staat iedereen vrij een andere mening te hebben of het oneens te zijn. Ik hoef geen gelijk te hebben maar ik heb het natuurlijk wel.