Handelingen vastleggen in Photoshop.

Bijna alle opdrachten kunnen in een handeling worden opgenomen.

U kunt alle bewerkingen opnemen die met de tools Selectiekader, Verplaatsen, Veelhoek, Lasso, Toverstaf, Uitsnijden, Segment, Tovergummetje, Verloop, Emmertje, Tekst, Vorm, Notities, Pipet en Kleurenpipet kunnen worden uitgevoerd, en verder alle bewerkingen in de deelvensters Historie, Stalen, Kleur, Paden, Kanalen, Lagen, Stijlen en Handelingen.

De resultaten zijn afhankelijk van de instellingen van het bestand en het programma voor bijvoorbeeld de actieve laag en de voorgrondkleur. Een Gaussiaanse vervaging van 3 pixels heeft bijvoorbeeld een ander effect op een bestand met 72 ppi dan op een bestand met 144 ppi. En Kleurbalans heeft geen effect op een bestand in grijswaarden.

  1. Modale bewerkingen en tools gebruiken de eenheid die op dat moment is ingesteld voor de liniaal. Dit geldt ook voor tools die een positie opnemen. Met modale bewerkingen of tools worden bewerkingen en tools bedoeld waarbij u op Enter of Return moet drukken om het effect toe te passen, zoals bij transformeren en uitsnijden. Tot de tools die posities opnemen, behoren Selectiekader, Segment, Verloop, Toverstaf, Lasso, Vorm, Pad, Pipet en Notities.

  2. Handelingen ( hoe doen we dat )

  1. Open een bestand.

  2. Klik in het deelvenster Handelingen op de knop Nieuwe handeling maken of selecteer Nieuwe handeling in het menu van het deelvenster.

  3. Voer een naam in voor de handeling, selecteer een handelingenset en stel de gewenste opties in.

 

Functietoets ( is mogelijk, niet noodzakelijk )

Wijs een sneltoets toe aan de handeling. U kunt elke toetsencombinatie van een functietoets, de Ctrl-toets (Windows) of Command-toets (Mac OS) en de Shift-toets kiezen (bijvoorbeeld Ctrl+Shift+F3), met de volgende uitzonderingen: in Windows kunt u de F1-toets niet gebruiken en kunt u de toetsen F4 of F6 niet gebruiken in combinatie met de Ctrl-toets.

Opmerking:

Als u een handeling toewijst aan een sneltoets die al voor een opdracht wordt gebruikt, voert de sneltoets de handeling uit en niet de opdracht.

Gebruik het kleurveld om een kleur toe te wijzen voor de weergave in de knopmodus.

De handeling toepassen op een foto.

Laad een foto. Ga naar venster, handeling. ( Alt + F9 ).

Klik op her venstertje op handelingen en selecteer de handeling welke je wilt uitvoeren en klik op het start pijltje.

De handeling wordt nu uitgevoerd, De tijd is afhankelijk van de snelheid van je computer, het is mogelijk dat je gedurende het proces een keer op ok moet drukken

Jullie Fotocameraatje, Jan Spoel

Mail@janspoel.nl www.janspoel.nl

PS, Om misverstanden te voorkomen, dit is hoe ik er over denk,

het staat iedereen vrij een andere mening te hebben of het oneens te zijn.

Ik hoef geen gelijk te hebben maar ik heb het natuurlijk wel.