Photoshop

 

 

Night from day

 

 

Nieuwe aanpassingslaag

 

kleurtoon/verzadiging

 

verzadiging – 65

 

nieuwe aanpassingslaag

 

kleur opzoeken

 

3 D opzoektabel

 

3D lut menu

 

Night from day

 

nieuwe aanpassingslaag

 

niveaus

 

niveau 115 uitvoer niveau 0,85

 

klik op background / achtergrond

 

lucht vervangen / zoek een nachtlucht op

 

V

 

Jullie Fotocameraatje, Jan Spoel

Mail@janspoel.nl

www.janspoel.nl

PS, Om misverstanden te voorkomen, dit is hoe ik er over denk, het staat iedereen vrij een andere mening te hebben of het oneens te zijn. Ik hoef geen gelijk te hebben maar ik heb het natuurlijk wel.