Photoshop stacking in PS

 

Bestand

Scripts

bestanden laden naar lagen

Selecteer de foto’s

Selecteer alle lagen

Bestand / Lagen automatisch overvloeien

In pop up venster kiezen voor afbeeldingen

Stapelen OK

 

Jullie Fotocameraatje, Jan Spoel

Mail@janspoel.nl

www.janspoel.nl

PS, Om misverstanden te voorkomen, dit is hoe ik er over denk, het staat iedereen vrij een andere mening te hebben of het oneens te zijn. Ik hoef geen gelijk te hebben maar ik heb het natuurlijk wel.