Soft Focus/Blur/ David Hamilton Effect

Stap 1: De achtergrondlaag dupliceren

We hebben nu een laag,  met de naam Achtergrond.

We moeten een kopie maken van de achtergrondlaag. Er zijn een paar verschillende manieren om een kopie van een laag in Photoshop te maken, maar verreweg de snelste en gemakkelijkste manier is om de sneltoets Ctrl + J (Win) / Command + J (Mac) te gebruiken. Photoshop maakt een kopie van de achtergrondlaag voor ons, noemt deze "Laag 1" en plaatst deze direct boven de oorspronkelijke achtergrondlaag in het palet Lagen:

Een kopie van de afbeelding wordt nu boven het origineel weergegeven in het palet Lagen.

Stap 2: Het Gaussiaanse vervagingsfilter toepassen op de nieuwe laag

Om het soft focus-effect te creëren, moeten we de nieuwe laag vervagen. Daarvoor kunnen we een van de meest populaire filters in heel Photoshop gebruiken, Gaussian Blur. Zorg ervoor dat u "Laag 1" hebt geselecteerd in het palet Lagen (geselecteerde lagen zijn blauw gemarkeerd), ga vervolgens naar het menu Filter boven aan het scherm, kies Vervagen en kies vervolgens Gaussiaanse vervaging:

 

Ga naar Filter > Vervaging > Gaussische vervaging.

Hiermee wordt het dialoogvenster Gaussische vervaging geopend. Als u wilt bepalen hoeveel vervaging op de laag wordt toegepast, sleept u de schuifregelaar Straal onder aan het dialoogvenster terwijl u de afbeelding in het documentvenster in de gaten houdt. Als u de schuifregelaar Straal naar rechts sleept, neemt de hoeveelheid vervaging toe en als u naar links sleept, neemt de hoeveelheid vervaging af. Wat je hier probeert te doen, is de hele foto vervagen zonder deze te vervagen tot het punt waarop je niets meer in het beeld kunt zien. Ik ga mijn Radius-waarde instellen op ongeveer 12 pixels. Natuurlijk is elke afbeelding uniek en kan de Radius-waarde die u uiteindelijk gebruikt, anders zijn:

Sleep de schuifregelaar Straal onder aan het dialoogvenster Gaussische vervaging om de mate van vervaging aan te passen.

Klik op OK wanneer u klaar bent om de vervaging op de laag toe te passen en het dialoogvenster Gaussische vervaging te verlaten. 

Stap 3: Verlaag de dekking van de wazige laag

Op dit moment is de vervaging veel te intens. In plaats van een soft focus-effect, hebben we opnieuw gecreëerd hoe de wereld eruit zou kunnen zien voor iemand die een bril nodig heeft. We moeten de hoeveelheid vervaging verminderen en een deel van het oorspronkelijke beeld terugbrengen. Om dat te doen, hoeven we alleen maar de dekkingswaarde van de wazige laag te verlagen. U vindt de optie Dekking in de rechterbovenhoek van het palet Lagen. Terwijl "Laag 1" nog steeds is geselecteerd, verlaagt u de dekkingswaarde van de laag tot ergens tussen 50-60%.

Verlaag de dekking van "Laag 1" om de hoeveelheid vervaging in de afbeelding te verminderen.

De vervaging is nu subtieler:

Het soft focus effect na het verminderen van de intensiteit van de vervaging.

Stap 4: Een laagmasker toevoegen

Op dit punt is het basis soft focus-effect compleet, maar laten we de dingen verfijnen door iets meer van het oorspronkelijke detail terug te brengen naar bepaalde delen van de foto, met name bijv. gezichten.

Laten we eerst een laagmasker toevoegen. Terwijl "Laag 1" nog steeds is geselecteerd, klikt u op het pictogram Laagmasker onder aan het palet Lagen:

Klik op het pictogram Laagmasker.

Er lijkt nog niets te zijn gebeurd in het documentvenster, maar er is nu een laagmaskerminiatuur toegevoegd aan "Laag 1" in het palet Lagen:

Er verschijnt een laagmaskerminiatuur rechts van de laagvoorbeeldminiatuur voor "Laag 1".

Stap 5: Selecteer het penseel

Selecteer het penseelgereedschap van Photoshop in het palet Gereedschappen of druk op de letter B om deze te openen met de sneltoets:

 

Selecteer het penseel.

Stap 6: Verlaag de dekking van de borstel tot ongeveer 25%

We gaan schilderen met zwart op het laagmasker om de hoeveelheid vervaging in bepaalde gebieden te verminderen, maar we willen de vervaging niet volledig verwijderen. We willen het gewoon verminderen, wat betekent dat we de ondoorzichtigheid van onze borstel moeten verlagen. Als het penseel is geselecteerd, verandert de optiebalk boven aan het scherm om opties weer te geven die specifiek zijn voor het penseel. Een van die opties is Dekking, vergelijkbaar met de dekkingsoptie die we zojuist hebben bekeken in het palet Lagen, behalve dat we in dit geval de dekking van het penseel beïnvloeden, niet de dekking van de laag. Verlaag de dekking van de borstel tot ongeveer 25%:

 

Verlaag de dekking van het penseel op de optiebalk.

Stap 7: Stel uw voorgrondkleur in op zwart

We willen met zwart schilderen, wat betekent dat we onze voorgrondkleur op zwart moeten zetten. Wanneer u een laagmasker hebt geselecteerd, stelt Photoshop de voorgrondkleur standaard in op wit, met zwart als achtergrondkleur. Om ze te verwisselen zodat zwart de voorgrondkleur wordt, drukt u gewoon op de letter X op uw toetsenbord. Als we nu kijken naar de voorgrond- en achtergrondkleurstalen onder aan het palet Gereedschappen, kunnen we zien dat zwart de voorgrondkleur is (het staal linksboven):

 

Stel de voorgrondkleur in op zwart.

Stap 8: Schilder over de gebieden waar u meer details wilt terugbrengen

Terwijl het penseel is geselecteerd, zwart als de voorgrondkleur en de dekking van het penseel is verlaagd tot ongeveer 25%, tekent u eenvoudig over alle gebieden waar u meer van de oorspronkelijke afbeeldingsdetails wilt terugbrengen. U kunt de grootte van uw penseel wijzigen met de linker- en rechterbeugeltoetsen op uw toetsenbord, die zich rechts van de letter P bevinden. De linker bracket-toets maakt de borstel kleiner, terwijl de rechter bracket-toets hem groter maakt. U wilt een penseel met zachte randen gebruiken en u kunt de randhardheid van het penseel regelen door de Shift-toets ingedrukt te houden en op de linker- en rechterbeugeltoetsen te drukken. Druk een paar keer op het haakje Shift+links om de randen zachter te maken of een paar keer op het haakje Shift+rechts om de randen harder te maken.

Ik ga, bijv. met mijn penseel over de gezichten schilderen om wat details terug te brengen. Als je, nadat je eenmaal over een gebied hebt geschilderd, merkt dat je nog steeds wat meer details kunt terugbrengen, laat je gewoon de muisknop los en klik je vervolgens en schilder je opnieuw over hetzelfde gebied. U moet ervoor zorgen dat u uw muisknop loslaat voordat u opnieuw over hetzelfde gebied tekent, anders werkt het niet:

Teken over gebieden om meer van de oorspronkelijke afbeeldingsdetails in die gebieden terug te brengen.

Zorg dat alleen de  belangrijkste delen van de foto scherp zijn. Of tenminste, ze zijn meer in focus dan iets anders. Als we de miniatuur van het laagmasker opnieuw bekijken in het palet Lagen, zien we de gebieden waar ik met zwart heb geschilderd:

 

De miniatuur van het laagmasker toont de gebieden die zijn overgeschilderd.

En daarmee zijn we klaar!

Fotocameraatje, Jan Spoel

Mail@janspoel.nl   www.janspoel.nl

PS, Om misverstanden te voorkomen, dit is hoe ik er over denk, het staat iedereen vrij een andere mening te hebben of het oneens te zijn. Ik hoef geen gelijk te hebben maar ik heb het natuurlijk wel.